Organizacje członkowskiePatroni honorowi

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo ZdrowiaFundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Ukrainian Association of the Bariatric Surgery


Bulgarian Association for the Study of Obesity and Related Diseases

Serbian Association for the Study of Obesity

Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

Romanian Association for the Study of Obesity


Hungarian Society for the Study of Obesity

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Vision Group Sp. z o.o. S.K.A.Koalicja na rzecz Walki z Otyłością, ul. Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa