O nas

Koalicja na rzecz Walki z Otyłością to grupa organizacji i instytucji z Polski i Europy, które podjęły się wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji pacjentów chorych na otyłość. Koalicja skupia międzynarodowych i polskich ekspertów z wybranych dziedzin medycyny, liderów opinii, instytucje oraz organizacje zaangażowane w walkę z otyłością.

Do zadań Koalicji na rzecz Walki z Otyłością należy:

  • Inicjowanie dyskusji na poziomie państw Europy Środkowo-Wschodniej na temat problemów w leczeniu osób chorych na otyłość.
  • Międzynarodowa współpraca na rzecz wypracowania rozwiązań zakresie walki z otyłością w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.Wymiana doświadczeń i pozytywnych praktyk w obszarze leczenia otyłości w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Wdrożenie trwałego i efektywnego systemu opieki nad pacjentami.
  • Zmniejszanie nierówności występujących w tej materii pomiędzy Europą Zachodnią a krajami CEE.
  • Opracowanie Obesity Road Map – dokumentu strategicznego, zawierającego rekomendacje i propozycje rozwiązań dla leczenia otyłości w krajach CEE.
  • Zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Warszawie pt. „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system”, podczas której zaprezentowane i przyjęte wnioski i rekomendacje zawarte w Obesity Road Map. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele resortów zdrowia państw Europy Środkowo-Wschodniej, wybitni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych

Koalicja na rzecz Walki z Otyłością, ul. Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa