Eksperci

Poznaj ekspertów Koalicji
https://stopobesity.eu/file/2016/08/Samolinski_-320x320.jpg
prof. dr hab. n. med.

Bolesław Samoliński

specjalista w dziedzinie alergologii, otolaryngologii i zdrowia publicznego

Profesor medycyny, specjalista w dziedzinie alergologii, otolaryngologii i zdrowia publicznego, Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor ponad 200 publikacji oraz wielu książek, m.in. Białej Księgi Zdrowego Starzenia się, w latach 2011 – 2014 r. konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym (2005) oraz Złotym (2011) Krzyżem Zasługi. Bolesław Samoliński był ponadto przewodniczącym Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.


Koalicja na rzecz Walki z Otyłością, ul. Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa