Eksperci

Eksperci

Poznaj ekspertów Koalicji

https://stopobesity.eu/file/2016/08/Wylezol.png

Mariusz

Wyleżoł

specjalista w dziedzinie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej

https://stopobesity.eu/file/2016/08/Magdalena-Gajda-Rzecznik-02-1.jpg

Magdalena

Gajda

Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość

https://stopobesity.eu/file/2016/08/drMaciejMichalik.jpg

Maciej

Michalik

specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i bariatrycznej

https://stopobesity.eu/file/2015/12/Olszanecka.png

Magdalena

Olszanecka-Glinianowicz

specjalistka chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego


https://stopobesity.eu/file/2016/08/Wiesław-Tarnowski.jpg

Wiesław

Tarnowski

lekarz chirurgii ogólnej

https://stopobesity.eu/file/2016/08/Samolinski_.jpg

Bolesław

Samoliński

specjalista w dziedzinie alergologii, otolaryngologii i zdrowia publicznego

https://stopobesity.eu/file/2016/08/Krzysztof-Paśnik.jpg

Krzysztof

Paśnik

kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii

https://stopobesity.eu/file/2016/08/Wladysiuk.png

Magdalena

Władysiuk

wiceprezes firmy HTA Consulting, praktyk EBM i HTA

https://stopobesity.eu/file/2016/08/czeplinski.png

Zbigniew

Gaciong

konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii

https://stopobesity.eu/file/2017/02/Bez-nazwy-1.jpg

Almantas

Maleckas

Chirurg, specjalista w dziedzinie chirurgii bariatrycznej i laparoskopowej

Koalicja na rzecz Walki z Otyłością, ul. Woronicza 31 lok. 254, 02-640 Warszawa